Pospojuj šestiúhelníky stejným číslem a barvou naproti sobě.
Můj osobní rekord je: 56sec na 10 tahů.
Již spojeno :
Počet tahů :

Tvé poslední rekordy:
Čas:
Dne:

Tahů:
Dne: